Zkoušky 1.-2.9.2018 Hejnice

Zkoušky 1.-2.9.2018 v Hejnicích

První zářijový víkend se v Hejnicích uskuteční další zkoušky záchranných psů psovodů SH ČMS

Konkrétní termín jednotlivých zkoušek bude určen podle zájmu po uzávěrce přihlášek

Uzávěrka přihlášek je 12.8.2018  /  Přihláška je platná až po zaplacení startovného

Startovné na zkouškách je 500 Kč
Číslo účtu pro platby: Číslo účtu - 210 889 00 67 / 2700
Variabilní symbol: 20180901  (do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno)