Zkoušky 11.-12.5.2015 Hejnice

Zkoušky 11.-12.5.2019 v Hejnicích

V květnu 2019 se v Hejnicích uskuteční další zkoušky záchranných psů psovodů SH ČMS

Konkrétní termín jednotlivých zkoušek bude určen podle zájmu po uzávěrce přihlášek

Uzávěrka přihlášek je ??.?.2019  /  Přihláška je platná až po zaplacení startovného

Startovné na zkouškách je 500 Kč
Číslo účtu pro platby: Číslo účtu - 210 889 00 67 / 2700
Variabilní symbol: 20190911  (do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno)