Akce

Zde najdete podrobnější informace o akcích z kalendáře...

Plán akcí psovodů SH ČMS na rok 2021


22. - 23.5. Zkoušky SH ČMS
18. - 20.6. Pracovní setkání psovodů a psů SH ČMS
24. - 31.7. Letní tábor záchranných psů v Hejnicích
28. - 29.8. Zkoušky SH ČMS
10. - 12.9. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS

výběrový závod     6. - 7.8. (plochy - zajišťuje SDH Bernartice n/O
                                      8.8. (sutina - pouze denní) - zajišťuje SDH Liteň

cvičení výjezdovky psovodů SH ČMS - 3. - 5.7. (plochy) - zajišťuje SDH Žihle