Akce

Zde najdete podrobnější informace o akcích z kalendáře...

Plán akcí psovodů SH ČMS na rok 2021


výběrový závod:

6. - 7.8. (plochy - zajišťuje SDH Horní Bříza
8.8. (sutina - pouze denní) - zajišťuje SDH Liteň


28. - 29.8. Zkoušky SH ČMS


10. - 12.9. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS


24. - 31.7. Letní tábor záchranných psů v Hejnicích

22. - 23.5. Zkoušky SH ČMS

18. - 20.6. Pracovní setkání psovodů a psů SH ČMS

3. - 5.7. Secvičení výjezdovky psovodů SH ČMS SDH Žihle