POKYNY & PRAVIDLA


06/2020 - POKYNY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PSOVODŮ SH ČMS


01/2019 - POKYNY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY URČENÉ NA PRACOVNÍ SETKÁNÍ
PSOVODŮ SH ČMS