Rozhodčí

psovodů SH ČMS

Rozhodčí psovodů SH ČMS

Ms.František Schejbal

Mgr. Pavel Morávek

Čekatelé plnící hospitační povinnosti 

Stanislava Šmejcová