Odbornosti psovoda SH ČMS

Podmínky získáni odbornosti...

Příloha č.1  Metodického pokynu starosty SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů záchranných psů

Odbornosti psovodů SH ČMS platná od 23.3.2017 ke stažení