Aktualizace zkušebního řádu

Kolegové a kamarádi záchranáři,

v průběhu roku 2022 probíhaly změny většiny dokumentů, které představují základní kostru směřování záchranných psů u dobrovolných hasičů v ČR. V průběhu letošního března pak tyto dokumenty podstoupí finální schvalování VV SH ČMS.
I když jsme základní směřování změn nastínili již před skoro půl rokem, nechceme finální dokument zveřejňovat jen dva měsíce před prvními letošními zkouškami. Ty největší a nejdůležitější změny, schválené sekcí psovodů, proto zveřejňujeme s předstihem.

Současně s novelizací Zkušebního řádu začal vznikat systém vzdělávání psovodů a technické podpory SH ČMS. Jeho obsah budeme postupně zveřejňovat v průběhu tohoto roku.

Obsah zkoušky ZPD:

Poslušnost:
1. Ovladatelnost bez vodítka 10 b.
2. Odložení vsedě 5 b.
3. Odložení vleže s přivoláním 10 b.
4. Odložení vstoje s přivoláním 10 b.
5. Aport volný 5 b.
6. Odložení psa při vzdálení psovoda 10 b.

Dovednost:

1. Skok vysoký (tam a zpět) 10 b.
2. Skok šplhem (tam i zpět) 10 b.
3. Pohyblivá kladina na sudech 10 b.
4. Houpačka 10 b.
5. Vodorovný žebřík 10 b.
6. Skok daleký 10 b.
7. Tunel 10 b.
8. Chůze po nepříjemném materiálu 10 b.
9. Ovladatelnost na vzdálenost 10 b. (9 b. bez kuželu v úvodu)
10. Nesení psa a jeho předání 10 b.

Hodnocení: známka splnil se zadává v případě dosažení 50 - 35 bodů v poslušnosti. V dovednosti se zadává v případě dosažení 100 - 70 bodů. V ostatních případech se zadává známka nesplnil.

Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A

Podmínkou pro splnění zkoušky ZPV A je složení zkoušky ZPD. Pokud psovod s přihlášeným psem zkoušku ZPD složenou nemá, je tato zkouška součástí zkoušky ZPV A.

Speciální cvik:Vyhledání až 6 živých osob v prostoru nebo prostorech o celkové rozloze cca 150 000 m2 a případné prohledání okolí cesty v max. délce 2 km. Celkový časový limit je stanoven dle náročnosti terénu, jeho délka je minimálně 2 hodiny. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena.

Povaha úkrytů a chování osob je popsáno v aktuální verzi dokumentu "Očekávané dovednosti a schopnosti při přihlášení na zkoušky záchranných psovodů SH ČMS".

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

Princip hodnocení a postavení zkoušky zůstává nezměněné.

Věříme, že všechny uvedené změny udrží naše přezkoušení co nejblíže praxi.

Přílohy: